โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง ประจำปีงบประมาณ 2562

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 01-02-2019 06:44:17


 


องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30230
โทรศัพท์ 044-321606 E-mail:admin@changtong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology