โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ประจำปี 2561 โดยจัดอบรมเรื่องประชาธิปไตยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกรูด ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 19-10-2018 08:39:13


 


องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทอง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30230
โทรศัพท์ 044-321606 E-mail:admin@changtong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology